Tevredenheidsonderzoek/Klachtmeting

Tevredenheidsonderzoek/klachtmeting
Deze praktijk voert zo mogelijk  Routine Outcome Monitoring (ROM) uit. Dat houdt in dat de loop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door u als cliënt ingevulde vragenlijsten. Vanaf 2017 worden de zgng. ROM gegevens aangeleverd bij de landelijke Stichting Benchmark GGZ. Uw ROM-gegevens worden anoniem -dat wil zeggen zonder uw naam, adresgegevens en geboortedatum- verwerkt zodat de gegevens niet naar u persoonlijk te herleiden zijn.
U bent niet verplicht om mee te werken aan ROM. U kunt met uw behandelaar bespreken om de vragenlijsten al dan niet in te vullen.