ROM

ROM

ROM staat voor Routine Outcome Measurement, dat betekent dat er wordt geprobeerd met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten de uitkomst van een behandeling objectief meetbaar te maken. Het is vooral een op klachten gerichte vragenlijst die door patiënten/ cliënten zelf wordt ingevuld.

Op de wetenschappelijke waarde hiervan is wel wat af te dingen. In 2012 schrijven een flink aantal hoogleraren psychiatrie in het Tijdschrift voor Psychiatrie (54, 92012) 3, 245-252) het volgende: “De kosten van de ggz zijn mogelijk meer gestegen dan die van andere sectoren in de gezondheidszorg. In een poging deze kosten te reduceren, proberen beleidsmakers enerzijds een selectieve financiële drempel op te werpen voor mensen die psychische zorg vragen, en anderzijds een systeem van prestatiebekostiging in te voeren op basis van data verkregen met routine outcome monitoring (rom). Er dreigt misbruik van klinische data die door hulpverleners zijn verzameld, nu zorgverzekeraars en ggz Nederland instellingen willen verplichten om data te leveren aan de Stichting Benchmark ggz (sbg ). De sbg moet het mogelijk maken om ‘prestaties’ te vergelijken tussen instellingen.”.

We zijn een aantal jaren verder en bijna zover dat we verplicht zijn om ROM gegevens (anoniem) te verstrekken aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) en het lijkt erop dat deze zgn. “objectieve” gegevens waarvan de wetenschappelijke waarde van de nodige vraagtekens kunnen voorzien toch een belangrijke rol gaan spelen bij het inkoopbeleid van zorgverzekeraars.

Desalniettemin vraagt deze praktijk “routinematige” of  cliënten ROM en andere vragenlijsten willen invullen