Relatietherapie

Jammer genoeg melden paren zich vaak aan wanneer het al 5 voor twaalf is en is soms het naar een relatietherapeut gaan iets van "ik wil kunnen zeggen dat ik er alles aan gedaan heb". Jammer genoeg is het dan ook snel twaalf uur. Het huidige standpunt van de regering dat er geen vergoeding vanuit de basiszorg is voor deze vorm van hulpverlening draagt m.i. dan ook niet bij om wat sneller hulp te zoeken.

Telkens weer diezelfde dans, diezelfde ruzie

Hoe kan het dat wat zo mooi begon nu veranderd is in een strijdtoneel, dat je nu als kemphanen tegenover elkaar staat. Ondanks goede voornemens gebeurt het toch telkens weer. En op een gegeven moment is een of beiden de strijd moe en wordt het strijdperk verlaten. Trekken de strijders zich terug, geharnast. Vaak gefrustreerd en meestal eenzaam en verbitterd. De liefde voor elkaar wordt niet meer gevoeld, de eens zo weldadige warmte, die gloed waaraan de ander zich kon warmen, de bescherming die de ander bood is weg en wat overblijft is een koude waarin men overleefd, wonend in je eigen gevangenis.

Juist dan is het vaak niet meer mogelijk om in contact te komen met de onderliggende gevoelens en behoeften. De behoefte aan tederheid, warmte, geborgenheid, gezien worden en gevoelens van angst en wanhoop worden vaak afgedekt door kwaadheid, prikkelbaarheid, verontwaardiging. Dan is de ander vaak de schuldige, degene die eerder een bron van veiligheid, vreugde en warmte was wordt dan de vijand en de verbondenheid dreigt verloren te gaan. Beiden zijn dan tot , zoals de Dalai Lama zei, cipier geworden van hun eigen gevangenis, maar hebben dat zelf niet door. 

Ja dan staat de relatie op spel!

Verbetering van je relatie

Met name de laatste 15-20 jaar is ook uit onderzoek gebleken dat het er niet om gaat dat mensen in relatietherapie beter leren communiceren, of beter leren onderhandelen, of assertiever moeten worden, hoewel dat ook niet onbelangrijk is maar waar het om draait is dat mensen beter functioneren en zich ook beter voelen wanneer ze zich emotioneel verbonden voelen en weten. Dit is bijvoorbeeld ook een van de drie grootste factoren die bijdragen aan de bekende Blue Zones https://www.bluezones.com/live-longer-better/. Met name Sue Johnson https://www.youtube.com/watch?v=xQCg-jC25fo (wel in het Engels) heeft dit op de kaart gezet.  Dus behandeling, relatietherapie draait om het zichtbaar maken en weer gaan voelen van de onderdrukte en weggestopte gevoelens, waardoor de ander ook weer gezien kan gaan worden. Het gaat er dus om weer zich beter verbonden te voelen met elkaar. Dat wil echter niet zeggen dat het erom draait om een relatie per se te redden, soms is dat niet meer mogelijk.