Recht op inzage dossier

Recht op inzage van het dossier
U heeft recht om de gegevens die uw behandelaar heeft verzameld en in een dossier zijn opgetekend in te zien. Overigens horen daarbij niet de persoonlijke aantekeningen van de behandelaar noch de correspondentie die anderen hebben gevoerd. Bijvoorbeeld brieven die door eerdere behandelaars zijn opgestuurd of brieven van medische specialisten.
Tegenwoordig zijn de dossiers vaak elektronisch vastgelegd zodat het inzien hiervan moeilijker is geworden. Daarom wordt de vraag tot inzien vaak gehonoreerd met een schriftelijke kopie van het elektronisch dossier, tegen een kleine vergoeding. Een nadeel hiervan is dat de geheimhouding met betrekking tot het dossier niet alleen meer rust bij de dossierhouder maar ook bij de cliënt. Een ander mogelijk nadeel is dat niet onmiddellijk ingegaan kan worden op vragen die rijzen bij het inzien van het dossier. Ook kan het inzien van een dossier de nodige emotionele reacties oproepen waar dan niet op ingegaan kan worden. Vandaar dat het de voorkeur heeft om een afspraak te maken om uw dossier in te zien.