Motto

Motto

” met ieder mens is er iets nieuw in de wereld gebracht, dat er nog niet was, een eerste en enig iets .. iedere enkeling is een nieuwe verschijning op aarde en zijn taak is het zijn aanleg te vervolmaken in deze wereld, dat ieder voor alles is opgedragen te ontwikkelen en vorm te geven, niet echter nog eens te doen wat een ander, al is het de grootste, reeds heeft verwezenlijkt… Rabbi Susja zei kort voor zijn dood: In het toekomende rijk zal mij niet gevraagd worden” ‘ waarom zijt gij niet Mozes geweest?’ Mij zal gevraagd worden: ‘ Waarom zijt gij niet Susja geweest’ “.

Martin Buber