Intakegesprek

Intakegesprek

In het eerste gesprek, wat meestal een intakegesprek genoemd is de bedoeling dat er een begin gemaakt wordt met in kaart brengen van de problemen. Dat kan een paar gesprekken duren en ook wordt er soms gevraagd of u vragenlijsten invult en soms is het handig dat er ook een naastbetrokkene (uiteraard met uw toestemming) wordt uitgenodigd om zijn/ haar kijk op de problemen te geven. Daarbij is het belangrijk dat we zowel de sterke als de zwakke kanten in kaart brengen. Het gaat er per slot van rekening om dat we zo goed als mogelijk een behandeling afstemmen op uw hulpvraag en of het bij u past.  

Van deze gesprekken wordt een zgn. intake-verslag gemaakt en in overeenstemming met u wordt daarvan dan een korte samenvatting naar de huisarts gestuurd.