Hoe verloopt een behandeling

Een behandeling bestaat uit een aantal vaste bestanddelen maar er kunnen ook de nodige verschillen bestaan.
Iedere behandeling begint met een of meerdere intakesprekken. Hierna volgt een adviesgesprek waarin aan de hand van uw hulpvraag en wat in de intakegesprekken duidelijk is geworden een of meerdere opties worden voorgelegd.

Het kan zijn dat vooraf wordt bepaald hoeveel gesprekken (zittingen) en in welke frequentie (van 2 x per week tot 1 x per 4 weken) er worden gedaan. Dat is het geval bij sommige geprotocolleerde behandelingen.  Vaker is het zo dat het aantal zittingen van de tevoren niet vast staat en dat er wordt afgegaan op de doelen die gesteld zijn. Maar het is routine dat er ongeveer elke drie maanden stil gestaan wordt bij hoe het gaat. (evaluatiemoment).  Dit gebeurt meestal ook m.b.v. ROM– vragenlijsten.

Het kan zijn dat er behalve de gesprekken u wordt gevraagd om huiswerk te maken. Dit kunnen opdrachten zijn zoals het registreren van bepaalde voorvallen (bijvoorbeeld paniekaanvallen), of het bijhouden van hoe vaak u piekert, of last heeft van sombere gedachten. Maar het kan ook zijn dat gevraagd wordt bepaalde oefeningen te doen (ontspanningsoefeningen, imaginatie-oefeningen, mindfulness-oefeningen). Het kan ook zijn dat we denken dat u baat kan hebben bij het doen van bepaalde trainingen/ cursussen: bijvoorbeeld om meer lichaamsbewustzijn te krijgen, (Yoga, Qi-Gong, Tai Chi, Dans) of dat u baat kan hebben van het meer lichamelijk actief te worden zodat meer fietsen, wandelen of fitness wordt aangeraden.

Het einde van de behandeling komt meestal in zicht wanneer de klachten verminderd zijn, maar ook op een goede wijze afscheid nemen is belangrijk en soms is het nodig om nog een stukje werk te doen om een beter welbevinden te krijgen.