Hoe verloopt een behandeling

Een behandeling bestaat uit een aantal vaste bestanddelen maar er kunnen ook de nodige verschillen bestaan.

In het eerste gesprek, wat meestal een intakegesprek genoemd is de bedoeling dat er een begin gemaakt wordt met in kaart brengen van de problemen. Dat kan een paar gesprekken duren en ook wordt er soms gevraagd of u vragenlijsten invult en soms is het handig dat er ook een naastbetrokkene (uiteraard met uw toestemming) wordt uitgenodigd om zijn/ haar kijk op de problemen te geven. Daarbij is het belangrijk dat we zowel de sterke als de zwakke kanten in kaart brengen. Het gaat er per slot van rekening om dat we zo goed als mogelijk een behandeling afstemmen op uw hulpvraag en of het bij u past.  

Van deze gesprekken wordt een zgn. intake-verslag gemaakt en in overeenstemming met u wordt daarvan dan een korte samenvatting naar de huisarts gestuurd. 

Hierna volgt een adviesgesprek waarin aan de hand van uw hulpvraag en wat in de intakegesprekken duidelijk is geworden een of meerdere opties worden voorgelegd. Het kan zijn dat het advies wordt gegeven voor een behandeling bij een andere instelling.

Het kan zijn dat vooraf wordt bepaald hoeveel gesprekken (zittingen) en in welke frequentie (van 2 x per week tot 1 x per 4 weken) er worden gedaan. Dat is het geval bij sommige geprotocolleerde behandelingen.  Vaker is het zo dat het aantal zittingen van de tevoren niet vast staat en dat er wordt afgegaan op de doelen die gesteld zijn. Maar het is routine dat er ongeveer elke drie maanden stil gestaan wordt bij hoe het gaat. (evaluatiemoment).  Dit gebeurt meestal ook m.b.v. ROM– vragenlijsten.

Het kan zijn dat er behalve de gesprekken u wordt gevraagd om huiswerk te maken. Dit kunnen opdrachten zijn zoals het registreren van bepaalde voorvallen (bijvoorbeeld paniekaanvallen), of het bijhouden van hoe vaak u piekert, of last heeft van sombere gedachten. Maar het kan ook zijn dat gevraagd wordt bepaalde oefeningen te doen (ontspanningsoefeningen, imaginatie-oefeningen, mindfulness-oefeningen). Het kan ook zijn dat we denken dat u baat kan hebben bij het doen van bepaalde trainingen/ cursussen: bijvoorbeeld om meer lichaamsbewustzijn te krijgen, (Yoga, Qi-Gong, Tai Chi, Dans) of dat u baat kan hebben van het meer lichamelijk actief te worden zodat meer fietsen, wandelen of fitness wordt aangeraden.

Het einde van de behandeling komt meestal in zicht wanneer de klachten verminderd zijn, maar ook op een goede wijze afscheid nemen is belangrijk en soms is het nodig om nog een stukje werk te doen om een beter welbevinden te krijgen.