Depressieve klachten

Het glas is half vol of half leeg. Een gezegde dat aangeeft dat er een tweedeling is tussen mensen die meestal optimistisch zijn en mensen die pessimistisch zijn. Het duidt al aan dat de manier waarop we naar de wereld om ons heen kijken belangrijk is in hoe we de wereld ervaren en wat voor stemming er dan ontstaat. Toch is deze tweedeling niet leidend als we spreken over depressie. Het is dan ook niet zo dat mensen die meestal het glas wat leger zien zouden lijden aan een depressie. Het hebben van een depressie is niet hetzelfde als de gewone kortdurende stemmingsveranderingen en emotionele reacties die we allemaal kennen door de dingen die we meemaken.

Het Trimbos instituut spreekt van depressie wanneer iemand (bijna) dagelijks gedurende tenminste twee weken last heeft van minstens 5 symptomen:

Een of beide kernsymptomen:

  • sombere stemming
  • duidelijk verminderde interesse of plezier in (bijna) alle activiteiten

Aanvullende symptomen:

  • verminderde eetlust en gewichtsverlies of juist een toegenomen eetlust met gewichtstoename
  • slapeloosheid, slecht slapen of juist veel slapen
  • geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd
  • vermoeidheid en verlies aan energie
  • gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens
  • moeite hebben met concentreren, nadenken en beslissingen nemen
  • terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding

Depressie is een veel voorkomende aandoening. De WHO schat dat er 300 miljoen mensen wereldwijd aan lijden. Het veroorzaakt veel lijden bij mensen die het hebben en vaak functioneren ze slecht in hun werk, op school of thuis.  Het kan een aanleiding zijn tot suïcide (zelfdoding) en wereldwijd sterven per jaar hierdoor 800.000 mensen. In vele landen waar er sprake is van een minder goede gezondheidszorg krijgen minder dan 50% van de mensen met depressies passende zorg. In Westerse landen worden vaak depressies niet goed gediagnosticeerd. Zowel over- als onderdiagnose komt voor. 

In Nederland maakt bijna 19% van de volwassenen ooit in zijn/haar leven een depressie door. (vrouwen 24%, mannen 13%). In 2016 maakte 5,2% van de volwassenen in Nederland een depressie door waarbij lager opgeleiden, alleenstaanden, werklozen of arbeidsongeschikten, mensen met een laag inkomen erger getroffen worden. Juist bij jongeren (18-24 jaar) komt het vaker voor (6,7%). Op de site https://assets.trimbos.nl/docs/fba2edcf-0ca9-4723-9c30-f90a53c22e87.pdf is er nog meer over te lezen. 

Er zijn gelukkig tegenwoordig meer mogelijkheden om er iets tegen te doen bijv. de onlinecursus grip-op-je-dip voor jong volwassenen. https://www.gripopjedip.nl/nl/Home/. Op deze site kan je trouwens ook een test doen die je kan helpen in te schatten hoe het er voor staat. Maar raadpleeg bij twijfel ook je huisarts.