Categorie: <span>Therapie</span>

Welbevinden

De World Health organization (WHO) definieerde bij zijn oprichting, kort na de tweede wereldoorlog, gezondheid als “a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity”. Dus een toestand van fysiek, psychisch en sociaal welzijn en niet alleen maar de afwezigheid van ziekte of zwakte. Verder werd gesteld dat het streven om een zo goed mogelijk gezondheid te bereiken een van de basale rechten van de mens is. Lees meer

Hulp vragen een teken van sterkte?

De stap om hulp te zoeken is vaak moeilijk. Mensen kunnen hier jarenlang tegen aan hikken.  Het wordt vaak gezien als een teken van zwakte, een teken dat er iets aan je mankeert omdat je het zelf niet kan oplossen. Terwijl het zoeken van hulp als je computerproblemen hebt of als de vaatwasser het niet doet geen probleem is en heel normaal wordt gevonden. Ook bijv. in het bedrijfsleven wordt het steeds meer normaal gevonden om cursussen te doen om jezelf  te ontwikkelen en om beter te functioneren. 

Lees meer