Categorie: <span>Motivatie</span>

Motto

” met ieder mens is er iets nieuw in de wereld gebracht, dat er nog niet was, een eerste en enig iets .. iedere enkeling is een nieuwe verschijning op aarde en zijn taak is het zijn aanleg te vervolmaken in deze wereld, dat ieder voor alles is opgedragen te ontwikkelen en vorm te geven, niet echter nog eens te doen wat een ander, al is het de grootste, reeds heeft verwezenlijkt… Rabbi Susja zei kort voor zijn dood: In het toekomende rijk zal mij niet gevraagd worden” ‘ waarom zijt gij niet Mozes geweest?’ Mij zal gevraagd worden: ‘ Waarom zijt gij niet Susja geweest’ “.

Martin Buber

 

 

Hulp vragen een teken van sterkte?

De stap om hulp te zoeken is vaak moeilijk. Mensen kunnen hier jarenlang tegen aan hikken.  Het wordt vaak gezien als een teken van zwakte, een teken dat er iets aan je mankeert omdat je het zelf niet kan oplossen. Terwijl het zoeken van hulp als je computerproblemen hebt of als de vaatwasser het niet doet geen probleem is en heel normaal wordt gevonden. Ook bijv. in het bedrijfsleven wordt het steeds meer normaal gevonden om cursussen te doen om jezelf  te ontwikkelen en om beter te functioneren. 

Lees meer