Categorie: <span>Informatie</span>

Hoofdpijn

Migraine en de mythen, uiteengezet door migrainespecialist Michel Ferrari

Michel Ferrari over zijn boek Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn

Nee, het komt niet door stress of oude kaas. Migrainespecialist Michel Ferrari zet fabels en feiten op een rij in zijn ‘hoofdpijnbijbel’.

 

‘Op het lijstje van aandoeningen met de zwaarste ziektelast staat migraine nummer twee. Dat komt vooral door deze groep.’ Foto Colourbox.

Lees meer

ROM

ROM staat voor Routine Outcome Measurement, dat betekent dat er wordt geprobeerd met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten de uitkomst van een behandeling objectief meetbaar te maken. Het is vooral een op klachten gerichte vragenlijst die door patiënten/ cliënten zelf wordt ingevuld.

Op de wetenschappelijke waarde hiervan is wel wat af te dingen. In 2012 schrijven een flink aantal hoogleraren psychiatrie in het Tijdschrift voor Psychiatrie (54, 92012) 3, 245-252) het volgende: “De kosten van de ggz zijn mogelijk meer gestegen dan die van andere sectoren in de gezondheidszorg. In een poging deze kosten te reduceren, proberen beleidsmakers enerzijds een selectieve financiële drempel op te werpen voor mensen die psychische zorg vragen, en anderzijds een systeem van prestatiebekostiging in te voeren op basis van data verkregen met routine outcome monitoring (rom). Er dreigt misbruik van klinische data die door hulpverleners zijn verzameld, nu zorgverzekeraars en ggz Nederland instellingen willen verplichten om data te leveren aan de Stichting Benchmark ggz (sbg ). De sbg moet het mogelijk maken om ‘prestaties’ te vergelijken tussen instellingen.”.

We zijn een aantal jaren verder en bijna zover dat we verplicht zijn om ROM gegevens (anoniem) te verstrekken aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) en het lijkt erop dat deze zgn. “objectieve” gegevens waarvan de wetenschappelijke waarde van de nodige vraagtekens kunnen voorzien toch een belangrijke rol gaan spelen bij het inkoopbeleid van zorgverzekeraars.

Desalniettemin vraagt deze praktijk “routinematige” of  cliënten ROM en andere vragenlijsten willen invullen

 

SGGZ

De Specialistische GGZ (SGGZ) is er voor mensen die vaak al langdurig klachten hebben en die ernstiger en ingewikkelder zijn. Vaak worden de klachten en de daarbij gaande lijdensdruk in stand gehouden door factoren in de persoonlijkheid. Lees meer

Basis GGZ

De GBGGZ (Generalistische Basis GGZ) komt min of meer overeen met wat vroeger de eerstelijns psychologie werd genoemd en behandelt milde of matige klachten die niet zo lange behandeling nodig hebben maar die toch wat zwaarder zijn dan de huisarts of de praktijkondersteuner bij de huisarts (POH-GGZ) kunnen behandelen. Lees meer

Het is nooit te laat om in therapie te gaan

Er wordt wel eens gedacht dat het geen nut meer heeft om als je ouder bent om nog in therapie te gaan. En vaak is het hoofdargument dat je toch niet meer kan veranderen als je ouder bent. Ongetwijfeld zit er een kern van waarheid in maar dat is vooral zo voor mensen die sowieso gesteld zijn op vaste gewoontes. Vaste gewoontes dragen bij aan voorspelbaarheid en dus ook aan een vermindering van onzekerheid en angst. Op de korte termijn vaak een voordeel maar op de wat langere termijn juist een nadeel omdat het aanpassen aan veranderende omstandigheden juist in de weg staat en juist het vermogen om je gedurende de levensloop aan te passen zorgt ervoor dat je in balans blijft. Net als lopen zich kenmerkt door iets uit balans te raken als je een stapt neemt om vervolgens weer je evenwicht weer terug te vinden door de volgende stap te nemen. Lees meer