Tarieven en vergoedingen

Psychotherapeutische behandeling

Een psychotherapeutische behandeling wordt –net als ander specialistenbezoek of medicatiegebruik- verrekend met het eigen risico (Uitleg Eigen Risico) bij de zorgverzekeraar. Het is nog niet bekend wat het bedrag zal zijn in 2023 mogelijk is dat hetzelfde als in 2022 nl. € 385,00. Er is echter wel een verschil daar het DBC systeem veranderd is in het ZPM (zorgprestatiemodel ZPM). Op de oude manier werden dingen achteraf afgerekend dus ook het eigen risico. Vanaf januari 2022 worden gesprekken/ consulten per dag afgerekend en waarschijnlijk per maand of per kwartaal gedeclareerd. Dat houdt in dat de verzekerde direct te maken krijgt met het eigen risico. Het ziet er naar uit dat verzekeringsmaatschappijen de afrekening hiervan over een aantal keren zullen gaan uitsmeren. Als u daarnaast nog een persoonlijk (verhoogd) eigen risico op de polis hebt, dan wordt het ook daarmee verrekend.

Informeert u van tevoren of wij een contract met uw zorgverzekeraar hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan krijgt u na afloop van de behandeling een factuur die u aan ons moet voldoen (zie verderop). U stuurt de factuur daarna naar uw zorgverzekeraar die u daar een percentage van vergoed. 

Welke stoornissen worden niet vergoed?

Aanpassingsstoornissen, enkelvoudige fobieën, slaapproblemen, relatie- en gezinstherapie, evenals behandeling voor arbeidsgerelateerde klachten (burnout) of levensfase- of identiteitsproblematiek wordt per 1-1-2013 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering en is hiermee onverzekerde zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer de behandeling zich richt op het verbeteren van relationele problemen of wanneer er enkel sprake is van arbeidsgerelateerde klachten, dit niet vergoed wordt en de behandeling zelf bekostigd moet worden.

Onverzekerde Zorg

Deze kosten (onverzekerde prestaties, OVP) bedragen €110  per sessie (een sessie is 50 min en administratie). Houdt er rekening mee dat een sessie relatie- of gezinstherapie 1 tot 1,5 uur duurt. Wanneer er geen sprake is van een psychische stoornis, maar u toch gesprekken wenst, dan bedragen de kosten eveneens € 110,00 per 50 min (+ administratie)

Verhindering en (financiële) gevolgen bij niet tijdig afmelden (no show).

Wachttijden in de hulpverlening zijn een groot probleem. Het is dus belangrijk dat wij zo efficiënt mogelijk omgaan met de tijd. Het afzeggen van afspraken is dus niet alleen nadelig voor uw behandeling, maar heeft  ook indirect negatieve gevolgen hebben voor andere patiënten die immers langer moeten wachten. Bij verhindering is het nodig dat u uiterlijk 24 uur vóór de afgesproken sessie afzegt (het weekend niet meegerekend). Heeft u een afspraak afgezegd, dan dient u zelf contact op te nemen voor een nieuwe afspraak. Wanneer een afspraak niet op tijd is afgezegd, brengen wij u een bedrag van € 55,00 in rekening.

Op deze factuur zijn de algemene betalingsvoorwaarden van de LVVP van toepassing.

Voor 2022 en 2023 zijn er contracten afgesloten met de volgende ziektekostenverzekeraars

ASR

 • ASR ((Uzovi  9018)
 • Ditzo (Uzovi 3336)

DSW

 • DSW Zorgverzekeraar (Uzovi 7029)
 • In Twente (Uzovi 3344)
 • Stad Holland (Uzovi 7037)

Eno Zorgverzekeraar NV.:

 • Salland (Uzovi 3347)
 • Hollandzorg (Uzovi 3347)
 • Zorgdirect (Uzovi 3347)

Caresq

 • Aevitae (Uzovi 3360)

ONVZ Ziektekostenverzekeraar NV.:

 • PNOzorg (Uzovi 3343) (vervallen in 2023)
 • VvAA Zorgverzekering (Uzovi 3343)
 • ONVZ (Uzovi 3343)
 • Jaaah (Uzovi 3343)

OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.

 • Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi 7085)
 • AZVZ (Uzovi 7085)

VGZ

NV Univé Zorg:

 • Univé (Uzovi 0101)
 • ZEKUR (Uzovi 0101)
 • ZEKUR natura (Uzovi 3361)

VGZ Zorgverzekeraar NV

 • VGZ (Uzovi 7095)
 • IZZ (Uzovi 7095)
 • Bewuzt (Uzovi 7095)
 • MVJP (Uzovi 7095)
 • Zorgzaam Verzekerd (Uzovi 7095)

En

 • IZA Zorgverzekeraar NV (Uzovi 3334)
 • NV Zorgverzekeraar UMC (Uzovi 0736)

Zilveren Kruis Achmea:  

 • Zilveren Kruis (Uzovi 3311)
 • Pro Life  (Uzovi 3311)
 • One Underwriting (Uzovi 8971)
 • Interpolis Zorgverzekeringen NV.: Interpolis (Uzovi 3313)
 • De Friesland Zorgverzekeraar NV. (Uzovi 3358)
 • FBTO (Uzovi 3351)

 

 Indien de praktijk geen zorgcontract heeft met een zorgverzekeraar.

Dan geldt het volgende: Enigzins afhankelijk van het aantal personen dat zich aanmeldt is het mogelijk dat U toch in behandeling kan komen en wel onder de volgende voorwaarden. Ik reken dan voor de behandeling 75% van de door de NZA bepaalde tarieven. Dit is gebaseerd op een uitspraak van de rechter in hoger beroep tegen CZ in 2012.(Uitspraak)

Helaas heeft bijvoorbeeld CZ, en daar horen ook Just, Nationale Nederlanden en OHRA bij, dingen wat ingewikkelder gemaakt afhankelijk van bijv. de precieze verzekering die u heeft. (zie website)

Dus is het niet precies van te voren te bepalen wat u zou moeten bijbetalen.

De praktijk heeft geen contract afgesloten met de CZ groep en met Menzis.