Angst

Angst is iets dat in ieders leven wel eens voorkomt. Het is een emotie die ons alert maakt en ons doet oppassen voor het mogelijke gevaar dat er is of dat nu tijdens het autorijden is in slechte weersomstandigheden of tijdens het skiën wanneer de helling ineens een stuk steiler is dan je gedacht had. Maar het wordt problematisch als de intensiteit van de angst verhoudingsgewijs te groot is en of dat de gevoelde angst niet overeenkomt met de werkelijkheid van dat moment. Het kan dan zo’n rol gaan spelen in iemands leven dat het normale leven steeds minder mogelijk is. Dan wordt het tijd om professionele hulp te gaan zoeken. 

Er zijn nogal wat angststoornissen en die hebben namen zoals een sociale fobie of sociale angststoornis, straatvrees, hypochondrie, gegeneraliseerde angststoornis, fobieën, acute stressstoornis, posttraumatische stressstoornis, een dwangstoornis (poetsdrang, smetvrees) etc.
Voor sommige angststoornissen wordt vaak geen hulp gezocht omdat deze het leven wel wat ongemakkelijker maken maar omdat datgene wat angst oproept ook makkelijk te vermijden is. Denk maar een spinnenfobie of hoogtevrees. Maar bij veel psychische problemen speelt het fenomeen angst een grote rol en vermijding ervan zorgt er meestal voor dat hoewel er soms op de korte termijn wat opluchting kan zijn, er juist op de lange termijn veel ongemak ontstaat.
Bij de behandeling van angststoornissen staat dan ook het opheffen van die vermijding centraal zodat er gekeken kan worden naar waar de angst nu echt over gaat. Vaak spelen niet-rationele gedachten een grote rol bij het in stand houden van de angst en een ander probleem hierbij is dat deze gedachten vaak niet erg bewust zijn. Er wordt wel eens gezegd dat het automatische gedachten zijn. Gedachten die onopgemerkt makkelijk opdoemen en er dan voor zorgen dat er angst wordt opgewekt zonder dat de persoon in kwestie in feite door heeft waardoor dit wordt veroorzaakt. Dit gaat vaak gepaard met lichamelijke symptomen zoals een verhoogde hartslag, een versnelde en hoge ademhaling, trillen, transpireren en deze verschijnselen lijden er dan vaak toe dat de persoon in kwestie denkt dat er lichamelijk iets aan de hand.

In Nederland hebben we gelukkig het Trimbos Instituut dat zich o.a. bezig houdt met het opstellen van richtlijnen voor de verschillende categorieën aandoeningen in de GGZ. In de behandeling van angststoornis is de basis van de behandeling dan ook de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen uit 2013. https://assets-sites.trimbos.nl/docs/0cade205-a035-4da6-a033-421132e259f7.pdf