Afspraak afzeggen

Daar een e-mail niet altijd doorkomt is het wenselijk dat afmeldingen per telefoon gebeuren (073-8221745).
U kunt dan op de voicemail inspreken.
Afmeldingen die minder dan 24 uur van tevoren plaats vinden,worden in rekening gebracht volgens het no-show tarief (50%).