Welkom

Fijn om u als bezoeker te kunnen begroeten. Op deze website kunt allerlei informatie vinden over deze praktijk.
Opnieuw gecertificeerd Bekijken !
Dit is een kleine praktijk waar zowel specialistische GGZ (SGGZ) als generalistische basis GGZ (GBGGZ) wordt aangeboden. Hoewel de nadruk ligt op de SGGZ. De praktijk is vooral gespecialiseerd in traumagerelateerde problematiek.

Belangrijk:  De praktijk gaat in (eind) mei 2023 zijn deuren sluiten. De reden is dat ik met pensioen ga en dus andere dingen ga doen. 

Op het moment van schrijven (16 januari 2023) kan ik dus alleen nog korte trajecten doen in het kader van de BGGZ of alleen nog een diagnostisch traject (ADHD, persoonlijksheidonderzoek, trauma-onderzoek) waarvoor u al eleders op de wachtlijst staat.    Wachttijden:  Nu 3-4 weken voor eerste afspraak en behandeling start meestal aansluitend. De hele intake kan 1-4 gesprekken duren.

Maatregelen i.v.m. Corona - Gelukkig zijn er nu geen bijzondere maatregelen meer nodig. Maar desondanks worden cliënten met verkoudheidsklachten aangeraden zich even te testen. Bij een positieve test wordt  u aangeraden thuis te blijven, dat geldt ook voor mensen die een huisgenoot met klachten en een positieve test heeft.  

De openingstijden: Dinsdag: 08:30 - 21:00 uur, Woensdag: 9:00 - 12:00 uur. Donderdag: 09:00 - 21:00 uur.

” met ieder mens is er iets nieuw in de wereld gebracht, dat er nog niet was, een eerste en enig iets .. iedere enkeling is een nieuwe verschijning op aarde en zijn taak is het zijn aanleg te vervolmaken in deze wereld, dat ieder voor alles is opgedragen te ontwikkelen en vorm te geven, niet echter nog eens te doen wat een ander, al is het de grootste, reeds heeft verwezenlijkt… Rabbi Susja zei kort voor zijn dood: In het toekomende rijk zal mij niet gevraagd worden” ‘ waarom zijt gij niet Mozes geweest?’ Mij zal gevraagd worden: ‘ Waarom zijt gij niet Susja geweest’ “.

— Martin Buber

N.B. Kijk even op oefeningen/apps en nuttige links: een flink overzicht van apps.